டிக்டாக் ஒரு பார்வைக்கு எவ்வளவு செலுத்துகிறது?

TikTok சமீபத்தில் ஒரு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியது, எனவே நீங்கள் ஒரு பார்வைக்கு பணம் பெறலாம். TikTok ஒரு பார்வைக்கு சரியாக எவ்வளவு செலுத்துகிறது? TikTok மூலம் நீங்கள் எவ்வளவு சம்பாதிக்கலாம் என்பதை அறிக!