2022 ஆம் ஆண்டு Z சமூக ஊடக பயன்பாட்டுப் புள்ளிவிவரங்கள்

நாம் வாழும் டிஜிட்டல் உலகத்தை சமூக ஊடக தளங்கள் ஆளுகின்றன. 2022 ஆம் ஆண்டில் சில ஜெனரேஷன் Z சமூக ஊடக பயன்பாட்டு புள்ளிவிவரங்களை இந்த இடுகையில் பாருங்கள்!